19 กรกฎาคม 2562 ชาวนาหวั่นเกิดปัญหาแย่งน้ำ "ลุ่มน้ำชี"

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/281845

ภาพมุมสูงเผยให้เห็นแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร น้ำแห้งขอดเป็นระยะหลายกิโลเมตร ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากในพื้นที่ฝนไม่ตก ประกอบกับเขื่อนยโสธรที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือปิดประตูระบายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกับสภาพแม่น้ำชีช่วงไหลผ่านบ้านท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม แห้งขอดเดินข้ามได้ หลังฝนทิ้งช่วงเกือบ 2 เดือน พื้นที่ลุ่มน้ำชีที่ลำน้ำยาวเกือบ 800 กิโลเมตร ไหลจากจังหวัดชัยภูมิไปจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร เป็นอีกหนึ่งลุ่มน้ำที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สั่งการให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษ หลังระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ขณะที่เขื่อนหลักที่ทำหน้าที่เติมน้ำในลำน้ำชีเหลือน้ำน้อย เขื่อนจุฬาภรณ์เหลือน้ำใช้การกว่า 7 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้ำก้นอ่างกว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำใช้การติดลบ และเขื่อนลำปาว น้ำใช้การเหลือกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร การระบายน้ำหลังจากนี้จึงต้องมุ่งเพื่อการผลิตประปาเท่านั้น และงดจ่ายน้ำให้ภาคการเกษตรผ่านคลองชลประทาน ส่วนการควบคุมการสูบน้ำจากลำน้ำชี ล่าสุดมีหนังสือจากชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ให้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการประปาเท่านั้น และขอให้งดสูบน้ำเพื่อภาคการเกษตร จนกว่าจะมีน้ำต้นทุนเพียงพอ